Kerala

നക്ഷത്രഫലം ഫെബ്രുവരി 04 മുതൽ 10 വരെ

നക്ഷത്രഫലം ഫെബ്രുവരി 04 മുതൽ 10 വരെതയ്യാറാക്കിയത് : സജീവ് ശാസ്‌താരം പെരുന്ന, ചങ്ങനാശേരി

അശ്വതി : രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏര്പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്പരമായും ഉയർന്നവിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃദ് -ബന്ധു ജന സമാഗമം , ദാമ്പത്യ ജീവിത സൗഖ്യം. വിവാഹ ആലോചനകളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും .

ഭരണി : ഗൃഹത്തിൽ ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കൾ നിമിത്തം നേട്ടം. പൈതൃകസ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. ചികിത്സകൾ വഴി രോഗശമനം ,.

കാർത്തിക : യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും. ബിസിനസിൽ മികച്ച നേട്ടം. അനാവശ്യ ഭീതികളിൽനിന്നു മോചനം. വാഹനയാത്രകൾ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ചെറിയ വിഷമതകൾ , ബന്ധുക്കൾവഴി നേട്ടം .ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും .

രോഹിണി : കർമ്മ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. പ്രവർത്തന വിജയം നേടും. കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കലുഷിതാന്തരീക്ഷം ശമിക്കും. ജോലിക്കുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. ധനപരമായി ചെറിയ നേട്ടം. ക്ഷേത്രദർശനം , ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞിരിക്കും , തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശാന്തതയുണ്ടാകും.

മകയിരം രോഗദുരിതങ്ങളിൽനിന്ന് മോചനം. സ്വന്ത പ്രയത്നം കൊണ്ട് തടസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. കഴിവുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വാസഗൃഹമാറ്റം ഉണ്ടകാനിടയുണ്ട്. അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും . ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ധനാഗമം.അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടതകൾ .

തിരുവാതിര : ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. ബന്ധുക്കൾ വഴി കാര്യസാദ്ധ്യം . പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം. ബിസിനസിൽ അവിചാരിത നേട്ടം. മുമ്പ് കടം നല്കിയിരുന്നു പണം തിരികെ കിട്ടും. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി. അത്യാവശ്യ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.

പുണർതം : മാനസിക വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കും. ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് രോഗദുരിതമുണ്ടാകും. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അലസത വർദ്ധിക്കും. പൊതു രംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും .

പൂയം : തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. മാനസിക വിഷമതകളിൽ ശമനം മനസിനു സന്തോഷം നല്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തും . കടം നൽകിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കും.

ആയില്യം : അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവരും . വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കും. തൊഴിലിൽ അവിചാരിത തടസ്സങ്ങൾ, സാധിച്ചെടുക്കാൻ വിഷമമെന്നു കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും , അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും.

മകം : ഭക്ഷണസുഖം വർദ്ധിക്കും, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾക്കു സാദ്ധ്യത , കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ശമിക്കും. ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കും, വ്യാപാര വിജയം, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം .

പൂരം : ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിക്കും. പുതിയ ജോലികൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാകും. യാത്രകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും. പ്രണയസാഫല്യം കൈവരിക്കും മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ .

ഉത്രം : പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. കുടുംബസുഖം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുഗുണം ഉണ്ടാകും. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും. പഠനനിലവാരം ഉയരും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. പണമിടപാടുകളിൾ നേട്ടങ്ങൾ. പൊതുവെ വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും .

അത്തം : ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് തിരിച്ചടികൾ . ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽനിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യത കുറവ് . ബന്ധുജനങ്ങൾ മുഖേന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ . ഉദരസംബന്ധമായ വൈഷമ്യങ്ങൾ നിരന്തരം അലട്ടും.സന്താനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി .

ചിത്തിര : സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രവര്ത്തനരംഗത്ത് ശോഭിക്കും. ആലോചിക്കാതെ ചെയ്തുപോയ കാര്യങ്ങളുടെ അനന്തരഫലത്താൽ വിഷമിക്കും . സ്വപ്രയത്നത്താൽ തടസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കും.ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും ,ഗൃഹനിർമാണത്തിൾ പുരോഗതി. സ്വഗൃഹത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനില്ക്കേണ്ടിവരും.

ചോതി : പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് വിജയിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അംഗീകാരവും അഭിനന്ദനവും ലഭിക്കും ജോലിയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും . എതിരാളികൾക്ക് ക്കൾക്കു മേൽ വിജയം. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും, വിവാഹമോചനക്കേസുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള അവസരം. ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും .

വിശാഖം : താൽക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം. പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യത പുലര്ത്തും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും . രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസം. ഭക്ഷണസുഖം വർദ്ധിക്കും . മാനസികമായ സ്വസ്ഥതകൾ ശമിക്കും. ഉദരവ്യാധികളിൽനിന്നു മോചനം.

അനിഴം : ചികിത്സകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കു ആശ്വാസം. സ്വകുടുംബത്തിൽനിന്ന് അകന്നുകഴിയേണ്ടിവരും. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അകല്ച്ച കുറയ്ക്കുവാന് സാധിക്കും. മംഗളകര്മങ്ങളില് സംബന്ധിക്കും.തൊഴിലന്വേഷണങ്ങളിൽ വിജയം, താല്ക്കാലിക ജോലികൾ സ്ഥിരപ്പെടാന് സാധ്യത.

തൃക്കേട്ട : ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും. ശത്രുക്കൾക്കുമേൽ വിജയം കൈവരിക്കും. മനസിനു സുഖം നല്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും. അലസത വെടിഞ്ഞ് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. തർക്കങ്ങളിലേർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഔഷധ സേവയെത്തുടർന്ന് രോഗശമനം. പുതിയ വീടു വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും .

മൂലം : സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കും. പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന കടം ലഭിക്കും. വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങും. ബന്ധുക്കൾ നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശസ്തി വർദ്ധന .. ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിൽ നേട്ടം. ജീവിത സുഖം വർദ്ധിക്കും . തൊഴിൽപരമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടും.

പൂരാടം: ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് അംഗീകാരം നേടും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. തെഴിലിൽ നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. സന്താനഗുണം വർധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ വിജയം. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും . രോഗശമനമുണ്ടാകും. ധനപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും .

ഉത്രാടം: ക സാമൂഹിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. . സർക്കാരിൽനിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം. ഭൂമി ഇടപാടിൽ കാലതാമസം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉത്തമബന്ധം ലഭിക്കും. സുഹൃദ് സമാഗമം ഉണ്ടാകും. കാലാവസ്ഥാ ജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം .

തിരുവോണം : ബിസിനസിൽനിന്നു നേട്ടം. മനസുഖം വർദ്ധിക്കും . ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ധനലാഭം. ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും , ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സഹോദരഗുണമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി നേട്ടമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം : വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിറവേറും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക മായി ചെറിയ വിഷമതകൾ നേരിടും. ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും ,

ചതയം : പൊതു രംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി. വിദേശത്തുനിന്നു തിരികെ നാട്ടിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടിവരും. അവസരത്തിനൊത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാകും. വിവാഹ ആലോചനകൾ നീണ്ടുപോകും , ബന്ധു ജന സഹായം ലഭിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി: കടം നല്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ബന്ധു സമാഗമം ഉണ്ടാകും. സര്ക്കാരിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. വ്യവഹാര വിജയം. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും . സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽനിന്നും ഗുണാനുഭവം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ.

ഉത്രട്ടാതി : വിദ്യാർഥികൾക്കു മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം. ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് അംഗീകാരം. വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. കര്മ്മരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. വിവാഹ തീരുമാനം മാറ്റിവയ്ക്കും പങ്കെടുക്കും.കുടുംബത്തില് സുഖക്കുറവുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യപരമായ അസ്വസ്ഥത ഉടലെടുക്കും. ധൃതിപിടിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരും.

രേവതി : വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം . കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ധനലാഭം. കുടുംബത്തില് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്നല്ലാതെ ചെറിയവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. രോഗശമനം ഉണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനം. നേത്രരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരും . മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും . പിതാവിനോ പിതൃതുല്യരായവർക്കോ രോഗദുരിത സാദ്ധ്യത.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top