Kottayam

പൂഞ്ഞാറിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 30 ദിവസത്തേക്ക്

പൂഞ്ഞാറിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് ആണ് ക്യാമ്പ് . അഞ്ച് വയസ് മുതൽ 20 വയസ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നത് –
PH: 8281784199 ,944707 1755

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top